Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Marrja dhe dorezimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren ne Ndertesen e Agjencise Shteterore te Arkivave te Kosoves ne adresen – Rr.”clirimi” nr.25 (Lagja e Spitalit perballe EULEX-it) – Zyra nr. 22 dhe 18 ose ne adresen elektronike, www.asha-ks.net Numri kontaktues 038-512- 599 prej 8.00-15.00 Aplikacionet e derguara me poste, te cilat mbajne vulen postare mbi dergesen e bere diten e fundit te afatit per aplikim, do te konsiderohen te vlefshme dhe do merren ne shqyrtim nese arrin brenda 4 ditesh, aplikacionet qe arrijne pas ketij afati dhe ato te pakompletuara nuk do te shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkengjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, pervojen dhe dokumentacionet e tjera te nevojshme, qe kerkohen per vendin e punes per te cilin konkuroni. Kandidatet te cilet do te jene te perzgjedhur ne listen e ngushte dhe te ftuar ne interviste, domosdo duhet t’i sjellin ne shikim dokumentet origjinale. “Sherbimi Civil i Kosoves ofron mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinise mashkullore dhe femerore nga te gjitha komunitetet ne Kosove” “Komuniteti jo shumice dhe pjesetaret e tyre kane te drejte per perfaqesim te drejte dhe proporcional ne organet e sherbimit civil to administrates publike, qendrore dhe lokale”, sic specifikohet ne nenin 11 paragrafi 3 i Ligjit nr. 03/L-149 Per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves.
Shikime 754
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prishtinë
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob