Besa Security
Vende të lira të punës (101)
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Nëse ju zotëroni aftësi të shkëlqyera organizative, aftësi për të frymëzuar dhe zhvilluar të tjerët, jeni të orientuar drejt arritjes së rezultateve dhe dëshironi të përmbushni potencialin tuaj, ne ju ofrojmë një mundësi unike, shansin që të jeni pjesë e Besa Security.
 
Kompania e Sigurimit “BESA SECURITY” shpallë:

KONKURS

me mundësi punësimi të menjëhershëm
 
Për këto vende të punës:
 1. Operatorë të Licencuar të Qendrës së Kontrollit – me përvojë – Prishtinë (6 punëtorë)
 2. Operatorë të Licencuar për TPG – me përvojë – Prishtinë (15 punëtorë)
 3. Roje Fizike të Licencuar – me përvojë – në tërë Kosovën (50 punëtorë)
  Patrullist me Veturë të Licencuar – me përvojë:
 • Prishtinë  (10 punëtorë)
 • Prizren     (4 punëtorë)
 • Gjakovë   (4 punëtorë)
 • Pejë         (4 punëtorë)
 • Ferizaj     (4 punëtorë)
 • Istog        (4 punëtorë)
  Përshkrim i Shkurtë i Vendit të Punës: Operatorë në Qendrën e Kontrollit
 • Bën mbikëqyrjen elektronike të pronës së siguruar
 • Zbatimin e Procedurave Standarde të Operimit të Qendrës së Kontrollit.
 • Mban komunikim efektiv dhe profesional me patrullat, rojet, klientët dhe organizata tjera
 • Koordinon dhe mbikëqyrë veprimet e patrullave, teknikëve, rojeve fizike, etj.
 • Në rastet e incidenteve apo situatave emergjente kujdeset për koordinim të punës në mes të njësive të kompanisë, shërbimeve të emergjencës dhe policisë.
 • Përgjegjës për kompletimin e raporteve informuese për stafin udhëheqës.
 • Sigurohet për kompletimin e të gjitha shënimeve dhe raporteve në përfundim të ndërrimit.
  Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara: Operatorë në Qendrën e Kontrollit
 • Të ketë njohuri në industrinë private të sigurisë
 • Të posedoj licencë përkatëse
 • Shkathtësi te komunikimit dhe te përdorimit te pajisjeve komunikuese
 • Njohuri të mira të ligjeve dhe rregulloreve në lidhje me shërbimet e sigurisë private
 • Njohuri të mira të teknologjisë informative
 • I aftë dhe i gatshëm të punojë me orar të zgjatur
 • Vlera të larta etike dhe profesionale
 • Njohja e gjuhëve të huaja
  Përshkrim i Shkurtë i Vendit të Punës: Operatorë të Licencuar për TPG
 • Përgjegjës për kryerjen e shërbimeve të TPG-së
 • Zbaton planet ditore të shërbimeve të TPG-së
 • Kujdeset për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e pajisjeve dhe mjeteve të punës
 • Përgjegjës për zbatimin e rregulloreve dhe procedurave të operimit dhe respekton rendin dhe disiplinën brenda njësisë së TPG-së
 • Përgjegjës për kompletimin e raporteve ditore, plotësimin e formularëve, shënimeve në ditar të punës, etj.
 • Kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Menaxheri i Departamentit të Operativës
  Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara: Operatorë të Licencuar për TPG
 • Të posedoj licencë të TPG-së
 • Të ketë përvojë dhe njohuri në industrinë private të sigurisë
 • Njohuri të mira të ligjeve dhe rregulloreve në lidhje me shërbimet e sigurisë private
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit dhe menaxhimit të stresit
 • Vlera të larta etike dhe sjellje profesionale
  Përshkrim i Shkurtë i Vendit të Punës: Roje Fizike
 • Kryen detyrat e sigurimit themelor
 • Kryen detyrat specifike sipas përshkrimit të detyrës të objekteve specifike
 • Kryen inspektime të objektit
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga mbikëqyrësi
  Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara: Roje Fizike
 • Licenca përkatëse
 • Përvojë dhe njohuri në industrinë private të sigurisë
 • Të këtë aftësi të mira të shikimit dhe dëgjimit
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe me shkrim
 • Përgatitje dhe qëndrueshmëri fizike
 • Vlera të larta etike dhe profesionale
 • Njohja e gjuhëve të huaja e dëshiruar
  Përshkrim i Shkurtë i Vendit të Punës: Patrullist
 • Përgjegjës për intervenim ne objektet e siguruara me sistem të alarmit të thyerjes, alarmit të zjarrit dhe kamera.
 • Përgjegjës për asistimin e rojeve në objektet e siguruara me roje fizike.
 • Në rast të thyerjes së objekteve të siguruara, incidenteve apo aksidenteve, patrulla shkon në vendin e ngjarjes
 • Kryen inspektime të rojeve
 • Përgjegjës për koordinim efikas me Qendrën e Kontrollit gjate intervenimit.
 • Përkujdeset për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e pajisjeve dhe mjeteve të punës.
 • Përgjegjës për kompletimin e raporteve ditore, plotësimin e formularëve, shënimeve në ditar të punës, etj.
 • Kryen detyra të tjera te cilat kërkohen nga Menaxheri i Patrullës
  Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara: Patrullist
 • Përvojë dhe njohuri në industrinë private të sigurisë
 • Të këtë aftësi të mira të shikimit dhe dëgjimit
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe me shkrim
 • Përgatitje dhe qëndrueshmëri fizike
 • Vlera të larta etike dhe profesionale
 • Mosha 20 – 40 vjeç (e preferuar)
 • Leja e Vozitjes
 • Njohja e gjuhës angleze apo gjuhëve të tjera (e preferuar)
  Kërkohen minimum këto dokumente për aplikim:
 • Diploma e shkollës së Mesme / Fakultetit (kopje)
 • Letërnjoftimi (kopje)
 • Licenca për shërbimet themelore të sigurisë (pozitat: Roje dhe Patrullist) (kopje)
 • Licenca për shërbimet e specializuara – Mbikëqyrje Elektronike (pozitat: Operatorë i Q.K) (kopje)
 • Licenca për shërbimet e specializuara – TPG (pozitat: TPG) (kopje)
 • 2 fotografi të vogla
  Data e fundit për aplikim është 29 Shtator 2017, ora 16:30!Si të Aplikoni

Të gjithë aplikuesit të cilët i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit! Adresa për aplikim: Zyra Qëndrore e Besa Security (Emshir rr. Shefqet Shkupi nr.64) Telefoni kontaktues:  038/ 54 55 54 ose përmes E-mail: info@besasecurity.com Thirr pa pagesë: 0800 22 000. E KE BESËN!
Kompania Besa Security
Shikime 413
Kategoria Sigurim
Skadon 3 ditë
Orari Full-Time
Lokacioni Ferizaj
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob