Ministria e Punëve të Brendshme
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Mënyra e aplikimit: Formularët për aplikim mund të merren në recepcion të AME-së, ose të tërhiqen nga web faqja e AME-së, ku është bërë edhe shpallja e konkursit, në adresën me. ame.rks-gov.net dhe dorëzohen në Zyrën e Burimeve Njerëzore, ose nëpërmjet postës elektronike (erton.beka@rks-gov.net) dhe postës, në adresën: Zyra e Burimeve Njerëzore, Rr. Dëshmorët e Gollakut p.n Prishtinë/Hajvali, çdo ditë punë nga ora 08:00 -16:00. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni me Erton Beka, nr. tel. 038-200 19-761. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit për kualifikim, dëshmi mbi përvojën e punës dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkohen për vendin e punës. Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim, në afat ligjor, nga personeli i Burimeve Njerëzore. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.  Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë, duhet të sjellin për shikim (konfirmim) të gjitha dokumentet origjinale. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të mbylljes së shpalljes nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuar do të refuzohen.
Shikime 189
Kategoria Të tjera
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Vushtrri, Viti
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob