RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Menaxher Shitjesh Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: albania, dast, marketing, menaxher, Sales, Shitje, dhe shqiperi.
  Date Posted
  25 Kor 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e i/e personelit Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Personelit, Zyrtar, dhe Zyrtare.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e ligjor Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Ligjor, Zyrtar, dhe Zyrtare.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e për zhvillim ekonomik Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Ekonomik, Zhvillim, Zyrtar, dhe Zyrtare.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e për adiministrimin e shfrytëzimit të ujërrjedhave Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Mjedis, Planifikim, Ujërrjedha, Zyrtar, dhe Zyrtare.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Personel për Logjistikë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Banka, Logjistike, dhe Qendrore.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Ekonomist për Stabilitet Financiar Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Banka, Ekonomist, Financiar, Qendrore, dhe Stabilitet.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Arkivist/e Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Arkivist, Arkiviste, Banka, dhe Qendrore.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 9. Type
  Internship
  Job
  Web Designer, Web Developer, Mobile Developer, SEO / Linkbuilder, Social Media, Content Marketing, Call Agents (20) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Art dhe Dizajn. Llojet e Punës: Internship.
  Date Posted
  24 Kor 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent Administrativ në Departamentin për Planifikim të Politikave dhe Analizave Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Administrativ, Asistent, Planifikim, dhe Politika.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Arkatar/e Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Arkatar dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Auditor i brendshëm Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Auditor, Brendshëm, dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Kontabilist Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Kontabilist dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Menaxher/e i/e Financave Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Financa, menaxher, Menaxhere, dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për përgaditjen e tenderëve Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Sigurime, Tender, dhe Zyrtar.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent/e i/e kryeshefit ekzekutiv Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Asistent, Asistente, dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për telefona Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Zyrtar.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Infermier i Përgjithshëm Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shëndetësi. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Infermier, Ministria, dhe Shëndetësisë.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtorë dhe Zëvendësdrejtorë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Edukim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Drejtore, Prishtine, dhe Zëvendësdrejtorë.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Mësimdhënës Job Cities: Pejë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Mësimdhënës, Muzikë, dhe Pejë.
  Date Posted
  22 Kor 2014