Shpalljet Standarde

RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Ndihmese Financiere, Prishtinë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Ekonomi dhe Financa. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Deutschcolor dhe Financiere.
  Date Posted
  28 Gus 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Inspektor të komunikacionit–dy (2)ekzekutues Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Inspektor dhe Prishtine.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor i Zyrës Ekzekutive të Përputhshmërisë Institucionale dhe Organizative Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Të tjera. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Drejtor dhe KEK.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor në SHFMU “Jeta e Re” në Greme Job Cities: Ferizaj, Kosova. Kategoritë e Punës: Edukim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Drejtor dhe Ferizaj.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Redaktor/Lektor për gjuhë serbe Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Gjykata, Kushtetuese, Lektor, dhe Redaktor.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Mësimdhënës (30 Pozita) Kategoritë e Punës: Edukim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Edukim, Kaçanik, dhe Mësimdhënës.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Broker Banka Financa Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Këshillim. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Profesor Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Edukim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Britannica dhe Profesor.
  Date Posted
  27 Gus 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Administrative Assistant (legal) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Administrative, Assistant, dhe UNMIK.
  Date Posted
  25 Gus 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  International Senior Tourism Expert Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Expert, International, Senior, Tourism, dhe UNDP.
  Date Posted
  25 Gus 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  NATIONAL LEGAL OFFICER,OHCHR STAND-ALONE Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Legal, Officer, dhe UNDP.
  Date Posted
  25 Gus 2014
 12. Type
  Temporary
  Job
  Raw Product Strategy Cash Flow Specialist Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary. Etiketat e Punës: Cash, CNFA, Specialist, dhe Stragegy.
  Date Posted
  25 Gus 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Agjent për Hulumtim të tregut Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shkencë dhe Hulumtim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Agjent, Baruti, Hulumtim, dhe Treg.
  Date Posted
  21 Gus 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  4 Vende/Pozita të punës Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Marketing dhe PR. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: marketing, Mix, dhe Prishtine.
  Date Posted
  19 Gus 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Punetore per zyre / mirembajtje Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Të tjera. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  18 Gus 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Nurses M/F (Moter/teknik medicines) Kategoritë e Punës: Shëndetësi. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  15 Gus 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë për përkthim Shqip – Serbisht Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Përkthim, Serbisht, Shqip, dhe Zyrtar.
  Date Posted
  14 Gus 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Recruitment for Chemonics International Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  13 Gus 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  HR and Training Specialist Kategoritë e Punës: Ekonomi dhe Financa. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  6 Gus 2014
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Call Agent in Deutsch Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  5 Gus 2014