Shpalljet Standarde

RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent Administrativ në Departamentin për Planifikim të Politikave dhe Analizave Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Administrativ, Asistent, Planifikim, dhe Politika.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Arkatar/e Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Arkatar dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Auditor i brendshëm Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Auditor, Brendshëm, dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Kontabilist Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Kontabilist dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Menaxher/e i/e Financave Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Financa, menaxher, Menaxhere, dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për përgaditjen e tenderëve Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Sigurime, Tender, dhe Zyrtar.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent/e i/e kryeshefit ekzekutiv Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Sigurim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Asistent, Asistente, dhe Sigurime.
  Date Posted
  23 Kor 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për telefona Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Zyrtar.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Infermier i Përgjithshëm Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shëndetësi. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Infermier, Ministria, dhe Shëndetësisë.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtorë dhe Zëvendësdrejtorë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Edukim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Drejtore, Prishtine, dhe Zëvendësdrejtorë.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Mësimdhënës Job Cities: Pejë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Mësimdhënës, Muzikë, dhe Pejë.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i ndihmës sociale (2 pozita) Job Cities: Mitrovicë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Mitrovicë, Ndihmë, Sociale, dhe Zyrtar.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i shërbime sociale Job Cities: Mitrovicë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Mitrovicë, Shërbim, Social, dhe Zyrtar.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 14. Type
  Temporary
  Job
  Local Senior Tourism Expert, Aid for Trade Project Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary. Etiketat e Punës: Expert, Senior, Tourism, dhe UNDP.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 15. Type
  Temporary
  Job
  NATURAL AND OTHER DISASTER INFORMATION COLLECTION SPECIALIST (2 IC ASSIGNMENTS) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary. Etiketat e Punës: Information, Specialist, dhe UNDP.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Security Senior Specialist Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Kor 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Air Charter & Seawings. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Air, Charter, Designer, Graphic, dhe Seawings.
  Date Posted
  21 Kor 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Web Designer and SEO Expert Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Air Charter & Seawings. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Air, Charter, Designer, Graphic, dhe Seawings. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  21 Kor 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Programi për Bankier të Rinj Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  21 Kor 2014
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Chief, ICT Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Chief, ICT, dhe OSCE.
  Date Posted
  21 Kor 2014